Overzicht

DNA-diagnostiek voor PTO-patiënt

  • 18 maart 2021

De Tweede Kamer heeft in vijf moties ervoor gepleit om met spoed een betaaltitel in te stellen voor whole genome sequencing (WGS) voor onder andere patiënten met een onbekende primaire tumor.

De patiëntenorganisatie Missie Tumor Onbekend en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) zijn al langer van mening dat WGS voor deze groep patiënten van waarde kan zijn. Naast het beschikbaar maken van deze en andere vormen van moleculaire diagnostiek, heeft het beter inrichten van het zorgpad voor PTO-patiënten prioriteit.

Van belang is dat patiënten sneller worden doorverwezen voor de juiste diagnostiek en bijbehorende (palliatieve) behandelopties. Het IKNL-rapport van mei 2020 maakte dit meer dan duidelijk. In dit rapport worden aanbevelingen voor het verbeteren van het diagnostisch traject gedaan. Ook het beschikbaar stellen van moleculaire diagnostiek komt daarin terug. Daarnaast is het volgens Missie Tumor Onbekend noodzakelijk dat ziekenhuizen meer gaan samenwerken en dat er een aantal PTO-expertisecentra worden ingericht.