Overzicht

DICA en IKNL willen samen doelmatiger patiëntendata verzamelen

  • 24 oktober 2022

Het Dutch Institute of Clinical Auditing (DICA) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben een intentieverklaring getekend. De organisaties gaan een bredere samenwerking aan om beter bij te kunnen dragen aan goede oncologische zorg.

DICA en IKNL ondertekenen intentieverklaring
DICA en IKNL ondertekenen intentieverklaring
Beeld: IKNL

De werkgebieden van DICA en IKNL overlappen elkaar, bijvoorbeeld bij dataverzameling op het gebied van comorbiditeit, medicatie, oncologische diagnose en behandeling.

DICA voert kwaliteitsregistraties uit en deelt de uitkomsten hiervan. Voor deze registraties gebruikt de organisatie onder meer data uit de Nederlandse Kankerregistratie, die IKNL beheert. IKNL verzamelt in opdracht van ziekenhuizen ook aanvullende gegevens ten behoeve van kwaliteitsregistraties

De twee organisaties gaan nu onderzoeken hoe ze efficiënter kunnen samenwerken, zodat ze met minder registratielast kunnen helpen om de oncologische zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig te houden.