Overzicht

Helen Dowling Instituut

Combinatie van online- en fysieke behandeling POH-GGZ vermindert angst voor recidief

  • 3 november 2023

Internetbehandeling in combinatie met gesprekken in de huisartsenpraktijk vermindert de angst voor recidief. Deze (online) behandeling is een goed alternatief voor de bestaande specialistische psychologische therapieën vanwege het grotere bereik en de lagere kosten. 

Beeld: Freepik

Dit blijkt uit het promotieonderzoek van dr. Yvonne Luigjes voor het Helen Dowling Instituut, die hiervoor met internationale collega’s data van 9311 mensen van 46 studies uit 13 landen van over de hele wereld onder de loep nam.

Uit een vragenlijst die Luigjes vervolgens opstelde met hulp van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties kwam naar voren dat 94 procent behoefte heeft aan een vorm van begeleiding om met de angst voor een recidief om te gaan. De meest voorkomende behoeften waren praten over de angst voor terugkeer (69 procent), het ondernemen van leuke activiteiten ter afleiding (54 procent) en psychologische hulp of coaching (40 procent).

Het Helen Dowling Instituut heeft hierop de internetbehandeling Minder angst na kanker opgezet. Omdat uit eerder onderzoek blijkt dat online behandelingen niet goed werken zonder de juiste begeleiding, heeft Luigjes onderzocht of deze behandeling in combinatie met drie tot vijf gesprekken met een praktijkondersteuner (POH)-GGZ van de huisarts wel effectief is.

Deze blended behandeling bleek effectief in het verminderen van angst voor terugkeer van kanker in vergelijking met de gebruikelijke zorg die mensen ontvangen. Ook de algemene mentale gezondheid verbeterde door de behandeling. De verbeteringen hielden tien maanden later nog stand.