Overzicht

AVL/NKI

Combinatie immuuntherapie met chemotherapie doorbraak in behandeling blaaskanker

  • 3 november 2023

Uit twee fase III-studies van het AVL onder leiding van dr. Michiel van der Heijden blijkt een belangrijke toename in zowel de algehele overleving als de progressievrije overleving bij patiënten met blaaskanker. 

dr. Michiel van der Heijden
Beeld: AVL

De effecten van het combineren van immuuntherapie met chemotherapie of met een nieuw medicijn, enfortumab vedotin, werden onderzocht in respectievelijk de CheckMate 901-studie en de EV302/KEYNOTE-A39-studie. ‘Deze bevindingen openen nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van blaaskanker’, aldus Van der Heijden op de site van het AVL.

In de CheckMate 901-studie werd een combinatie van nivolumab en gemcitabine-cisplatine onderzocht wat werd vergeleken met de behandeling met alleen chemotherapie. De kans op overlijden nam met 22 procent af als patiënten werden behandeld met beide medicijnen in vergelijking met patiënten die alleen chemotherapie ontvingen. De resultaten tonen ook aan dat de combinatie van nivolumab en chemotherapie leidt tot een aanzienlijke verbetering in progressievrije overleving, vergeleken met alleen chemotherapie. De resultaten zijn gepubliceerd in New England Journal of Medicine.

In de EV302-studie/KEYNOTE-A39 werd een nieuwe combinatie van immuuntherapie met een antibodydrug conjugate onderzocht: enfortumab vedotin met pembrolizumab. Dit type medicijn richt zich in tegenstelling tot chemotherapie alleen op de tumorcellen en spaart dus de gezonde cellen. Ook deze studie vertoonde betekenisvolle verbeteringen in de algehele overleving en de progressievrije overleving. De resultaten worden nog gepubliceerd.