Overzicht

Chemotherapie-advies voor operatie MIBC-patiënten blijft staan

  • 25 april 2022

De CirGuidance-studie van Stichting DUOS toont dat patiënten met niet-gemetastaseerde spierinvasieve urotheelcarcinoom (MIBC) baat hebben bij neoadjuvante chemotherapie (NAC) als hun bloed circulerende tumorcellen bevat. De studie kon niet aantonen dat NAC kan worden onthouden bij MIBC-patiënten waarbij circulerende tumorcellen afwezig zijn.

Internationale richtlijnen adviseren NAC voor de behandeling van MIBC. Nederlandse patiënten krijgen vaak geen NAC, omdat dit weinig effect lijkt te hebben op de totale overleving (OS) en voor bijwerkingen zorgt. De CirGuidance-studie onderzocht of patiënten zonder circulerende tumorcellen (CTC’s) in hun bloed NAC achterwege kunnen laten.

Aan het onderzoek namen 273 MIBC-patiënten deel die eerst werden onderzocht op de aanwezigheid van CTC’s in hun bloed voordat ze een radicale cystectomie ondergingen. CTC-positieve patiënten kregen het advies NAC te ondergaan voor hun operatie. CTC-negatieve patiënten werden geopereerd zonder NAC. 

Bij de CTC-negatieve patiënten was de OS 69,5 procent (N = 203 [95%-BI: 62,6-75,5]). De OS in de groep CTC-positieve patiënten was 58,2 procent (N = 70 [95%-BI: 45,5-68,9]). Deze groep had een hogere kans op kankergerelateerde mortaliteit (HR: 1,61 [95%-BI: 1,05-2,45]; P = 0,03) en recidief (HR: 1,87 [95%-BI: 1,28-2,73]; P = 0,001) dan CTC-negatieve patiënten. De overleving leek hoger bij CTC-positieve patiënten die NAC hadden gehad dan die dit niet hadden gehad.