Overzicht

cieDAP

Cemiplimab beschikbaar in basispakket

  • 30 January 2024

Cemiplimab voor de indicatie huidkanker (plaveiselcelcarcinoom) is het eerste oncologische middel waarvan de resultaten verkregen uit dataverzameling in DAP resulteren in opname in het basispakket. 

Beeld: Freepik

In 2021 is het Nederlandse DRUG Access Protocol (DAP) gestart om nieuwe, veelbelovende oncologische middelen gecoördineerd en gecontroleerd beschikbaar te stellen nog voor er formele vergoeding is. Het verzamelen van data binnen DAP heeft tot doel inzicht te geven hoe deze middelen presteren in de dagelijkse praktijk, om daarmee de werkelijk toegevoegde waarde vast te stellen en uiteindelijk de keus te kunnen maken deze middelen op te nemen in het basispakket.

In DAP gaan behandeling en onderzoek gelijk op, vertelt prof. dr. Haiko Bloemendal, voorzitter van de NVMOcommissie DAP. ‘De spagaat tussen enerzijds patiënten snel de goede middelen te willen voorschrijven en anderzijds de klinische en maatschappelijke afweging of een dergelijk middel daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft in het licht van bijwerkingen en kosten is duidelijk. Met de DAP-aanpak adresseer je beide kanten. Sneller patiënten kunnen behandelen en tegelijkertijd blijven onderzoeken of het middel de verwachtingen ook echt waarmaakt.’

‘De gegevens uit het DAP geven ons meer inzicht hoe geneesmiddelen presteren in de echte wereld en bij de diversiteit van patiëntgroepen, hetgeen ons kan helpen bij het begrijpen van de werkelijke impact van een medicijn en het nemen van beslissingen met betrekking tot vergoedingen en prijsafspraken met de fabrikant’, legt dr. Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani uit. Zij is adviserend apotheker bij zorgverzekeraar CZ, en lid van de Commissie voor Beoordeling van addon Geneesmiddelen (cieBAG) van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

‘We creëren binnen DAP dus een win-winsituatie en behartigen hiermee de belangen van patiënten en de maatschappij op de best mogelijke manier’, vult cieDAP-lid dr. Ferry Eskens aan. ‘De eerste resultaten stemmen ons optimistisch, en mede daarom gaan we verder met zes andere middelen binnen DAP.’

Zes ziekenhuizen (AVL, Erasmus MC, MUMC+, Radboudumc, UMCU en UMCG) hebben binnen DAP deelgenomen aan het cohort met cemiplimab, en binnen deze ziekenhuizen wordt per 1 januari jl. deze behandeling vanuit het basispakket vergoed.

DAP is een initiatief van de NVMO, NVALT, AVL en ZN.