Overzicht

Celorganellen werken samen bij productie van tumorgroeistimulerende exosomen

  • 4 november 2022

Een internationale onderzoeksgroep ontdekte welke celorganellen betrokken zijn bij de productie van exosomen die tumorgroei en geneesmiddelresistentie bevorderen. Het Cancer Center Amsterdam werkte mee aan deze studie die in het Journal of Cell Biology is verschenen.

De onderzoekers probeerden te achterhalen hoe tumorcellen exosomen produceren. Het is niet mogelijk om deze zeer kleine blaasjes te observeren met een microscoop dus bedachten ze om in realtime celorganellen te volgen die mogelijk betrokken zijn bij de exosoomproductie. Deze zijn groter en daardoor makkelijker waarneembaar.

Uit het onderzoek blijkt dat verschillende organellen samenwerken om exosomen te produceren en uit te scheiden. Een van die organellen is het endoplasmatisch reticulum. Eerder was nog niet bekend dat dit betrokken is bij de exosoomproductie. Specifieke contactplaatsen op het membraan van het endoplasmatisch reticulum kunnen de uitscheiding van exosomen stimuleren of remmen doordat ze de plaats, beweeglijkheid en rijping van de blaasjes beïnvloeden.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of het blokkeren van exosoomproducerende organellen kan helpen om geneesmiddelresistente tumorcellen weer vatbaar te maken voor therapie.