Overzicht

AVL/NKI

Borstkankerpatiënten met veel TIL’s in de tumor lijken geen chemo nodig te hebben

  • 5 juli 2024

Stadium I tripelnegatieve borstkankerpatiënten met een hoog percentage TIL’s (tumorinfiltrerende lymfocyten) in hun bloed hebben een tienjaarsoverleving van 96 procent, ondanks het feit dat ze geen chemo kregen. Dit blijkt uit onderzoek van onder anderen artsonderzoeker Veerle Geurts, promovendus bij het AVL/NKI. 

Beeld: Mirjam van Els

Deze borstkankerpatiënten met veel afweercellen in hun tumoren hebben betere overlevingskansen, zelfs zonder chemotherapie. Het onderzoek, dat gepubliceerd is in Jama Oncology, laat zien dat de aanwezigheid van deze afweercellen een belangrijke voorspeller kan zijn van herstel.

Geurts en collega’s identificeerden 4511 patiënten die tussen 2005 en 2015 in Nederland de diagnose tripelnegatieve borstkanker kregen. Vervolgens vroegen ze van alle patiënten die geen chemotherapie hadden gehad de weefselblokjes op. Bij 1041 van deze blokjes lukte het om de hoeveelheid TIL’s te bepalen. Vrouwen met een hoog TIL-percentage (30 procent of meer), hebben een tienjaarsoverleving van 96 procent, vergeleken met 87 procent bij patiënten met minder afweercellen. ‘Bij de pT1c-tumor zagen we zelfs nog een beter effect: bij 75 procent of meer afweercellen was de overleving 98,3 procent’, aldus Geurts op de website van het AVL.

Internist-oncoloog dr. Marleen Kok, leider van de onderzoeksgroep waartoe Geurts behoort: ‘Momenteel krijgen veel patiënten met tripelnegatieve borstkanker een standaardbehandeling van vijf maanden chemotherapie. Voor patiënten met veel TIL’s in de tumor is dit dus een enorme overbehandeling.’

Binnenkort start een studie om te onderzoeken of chemotherapie bij deze patiënten kan worden weggelaten.