Overzicht

Onderzoek Novartis

‘Borstkankeronderzoek te pijnlijk om mee te doen’

  • 3 november 2023

Vrouwen vinden de huidige screeningmethode naar borstkanker (te) pijnlijk, volgens onderzoek van farmaceut Novartis. Dit zou een van de voornaamste verklaringen zijn waarom het percentage deelnemers van 73 procent in 2021 daalde naar nog geen 71 procent in 2022, aldus eerder uitgebrachte cijfers van het RIVM.

Beeld: Freepik

Andere genoemde redenen zijn niet durven deelnemen, niet willen weten of je borstkanker hebt en niet geloven in preventief onderzoek. Novartis meldt naar aanleiding van het onderzoek ook dat opviel dat hogeropgeleiden steeds vaker aangeven niet op de uitnodiging in te gaan.

Een derde van de ondervraagden geeft verder aan niet te weten welke alternatieven er zijn om zich te laten onderzoeken op borstkanker in plaats van de standaard mammografie. Hen informeren over alternatieve screeningsmethoden door zorgprofessionals, kan ze motiveren om dan wel deel te nemen, denkt de farmaceut, die het onderzoek uitvoerde in het kader van Oktober Borstkankermaand.