Overzicht

Betere overlevingskans pancreascarcinoom door nieuwe volgorde van behandelen

  • 11 februari 2022

Mensen met pancreascarcinoom hebben een driemaal hogere kans om na vijf jaar nog in leven te zijn als ze neoadjuvante chemoradiatie krijgen in plaats van chemotherapie na de operatie. De resultaten van de Nederlandse Landelijke PREOPANC-studie zijn onlangs in Journal of Clinical Oncology gepubliceerd.

Van 2013 tot 2017 deden 246 patiënten uit 16 Nederlandse ziekenhuizen, alle gespecialiseerd in de behandeling van pancreascarcinoom, mee aan de PREOPANC-studie. Hierbij werden patiënten 1:1 gerandomiseerd naar de standaardbehandeling – bestaande uit een operatie en daarna een half jaar chemotherapie – of neoadjuvante chemoradiatie gevolgd door een operatie.

In beide groepen kon de tumor soms niet operatief verwijderd worden en ook na de operatie bleek de ziekte toch vaak terug te komen. Maar op de lange termijn was de vijfjaarsoverleving duidelijk beter in de neoadjuvante groep dan in de controlegroep, namelijk 20,5% tegenover 6,5%.