Overzicht

Betere kwaliteit van leven en overleving na gepersonaliseerde melanoombehandelingen

  • 20 juni 2022

Melanoompatiënten die een (bijna) volledige respons vertoonden na neoadjuvante kuren met ipilimumab en nivolumab en die geen aanvullende behandeling ondergingen, hadden een betere kwaliteit van leven. Bij niet-responders die wel aanvullende therapie kregen was het recidiefvrije overlevingspercentage meer dan 70 procent. Dat laat de PRADO-trial van internist-oncoloog prof. dr. Christian Blank (AVL/LUMC) zien.

Aan de studie namen 99 patiënten met stadium III melanoom deel. Zij kregen zes weken lang ipilimumab 1 mg/kg en nivolumab 3 mg/kg toegediend. Voor de start van de behandeling kregen ze een marker in de grootste lymfeklier. Na de behandeling werd deze lymfeklier verwijderd.

Patiënten die een pathologische (bijna) complete respons bereikten, (MPR; ≤10 procent vitale tumorcellen in de gemarkeerde lymfeklier) ondergingen geen aanvullende behandeling. Bij een partiële respons (pPR; >10 tot ≤50 procent vitale tumorcellen in de gemarkeerde lymfeklier) kregen patiënten een lymfeklierdissectie. Patiënten die geen respons vertoonden op de therapie (pNR; >50 procent vitale tumorcellen in de gemarkeerde lymfeklier) ondergingen een lymfeklierdissectie, radiotherapie en een behandeling met nivolumab gedurende een jaar. 

Bij 59 van de 60 patiënten uit de MPR-groep die geen aanvullende behandeling kregen, waren de chirurgische morbiditeit significant lager en de kwaliteit van leven beter dan bij de andere groepen. De tweejaars-recidiefvrije overleving- en de afstandsmetastasevrije overlevingspercentages voor MPR waren respectievelijk 93 en 98 procent, voor pPR waren dit 64 en 64 procent, en voor pNR 71 en 76 procent.