Overzicht

NKI

Bacteriën in kankers in kaart gebracht

  • 18 april 2024

Er blijkt een link tussen bepaalde bacteriën en een minder goed effect van immuuntherapie, ontdekten de onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut (NKI). Het overzicht dat uit de studie naar voren kwam, wil grip bieden op hoe bacteriën kanker(therapie) helpen of tegenwerken.

Het is al eerder onderzocht dat bijvoorbeeld darmbacteriën de effectiviteit van immuuntherapie en chemotherapie bij darmkanker beïnvloeden. Maar microben zitten ook in primaire tumoren en hun metastasen. Over bacteriën in metastasen was nog weinig bekend.

De onderzoeksgroepen van prof. dr. Emile Voest en prof. dr. Lodewyk Wessels hebben die metastasen onder de loep genomen. Samen met hun collega’s in onder meer het NKI hebben ze nu in kaart gebracht welke bacteriën in uitzaaiingen van kanker zitten.

Om de aanwezigheid en relevantie van het microbioom in metastasen te onderzoeken zijn ze met behulp van computers het DNA gaan ontrafelen in 4.160 metastatische tumorbiopten van 26 kankersoorten. De klinische informatie en DNA-data kregen ze van de Hartwig Medical Foundation.

Zo ontdekten ze een verband tussen bacteriën en het effect van therapie. Patiënten met longcarcinoom en Fusobacterium in de metastasen reageerden bijvoorbeeld slechter op immuuntherapie dan patiënten zonder die bacterie. ‘Ook zagen we dat hoe bonter het bacteriële gezelschap was, hoe actiever de tumorcellen daar waren’, vertelt promovendus Thomas Battaglia op de site van het AVL.

Met deze studie, gepubliceerd in Cell, hopen de onderzoekers te kunnen bijdragen aan meer kennis over de complexe omgeving van tumoren.