Overzicht

Anticonceptiepil veilig voor jonge vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-mutatie

  • 1 maart 2022

Jonge vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-mutatie (< 25 jaar) kunnen gerust de anticonceptiepil gebruiken. Dat concluderen onderzoekers van het NKI in het Journal of the National Cancer Institute.

Beeld: Reproductive Health Supplies Coalition (Unsplash)

Vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-mutatie hebben van nature een hoog risico op zowel mamma- als ovariumcarcinoom. Het was tot nu toe onduidelijk of pilgebruik bij deze vrouwen tot meer of juist minder kanker leidt. Op basis van alle beschikbare kennis op dit gebied hebben de onderzoekers dit nu berekend.

Pilgebruik blijkt tot het 25e levensjaar weinig invloed op het kankerrisico te hebben. Daarna hebben vrouwen met een BRCA-mutatie een licht verhoogd kankerrisico tijdens of direct volgend op het pilgebruik. De balans tussen risicoverhoging en risicoverlaging is dan iets ongunstiger. Tien jaar pilgebruik van 20-30 jaar leidt bij 1 op de 50-150 vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-mutatie tot kanker, voordat de bescherming tegen kanker in de loop van het leven gaat optreden.