Overzicht

LUMC

AI-model voorspelt recidief endometriumcarcinoom nauwkeurig

  • 6 juni 2024

Een nieuw AI-model, genaamd HECTOR (Histopathologybased Endometrial Cancer Tailored Outcome Risk), biedt een betere voorspellingskracht dan de huidige methoden en kan een belangrijke rol spelen in de toekomst van tumorbehandeling. Onderzoekers onder leiding van patholoog dr. Tjalling Bosse (LUMC) ontwikkelden het model.

HECTOR is ontwikkeld met behulp van microscopische beelden van tumoren en data uit eerdere klinische studies (PORTEC-1/2/3) van meer dan duizend patiënten. Vervolgens werd HECTOR getest op beelden van patiënten die niet waren gebruikt tijdens de trainingsfase. HECTOR bleek in staat het risico op recidief van endometriumcarcinoom met hoge nauwkeurigheid te voorspellen, beter dan de huidige standaardmethoden, zo valt te lezen op de site van het LUMC.

HECTOR heeft slechts een microscopisch beeld en het tumorstadium nodig, waardoor de methode goedkoper en sneller is dan de huidige standaard. Bovendien kan HECTOR patiënten indelen in verschillende risicocategorieën waardoor een betere behandeling op maat gegeven kan worden. Patiënten met een hoog risico, zoals voorspeld door HECTOR, bleken het meeste baat te hebben bij chemotherapie naast bestraling na de operatie. Patiënten met een laag risico kan juist aanvullende chemotherapie bespaard blijven.

De bevindingen zijn gepubliceerd in Nature Medicine.