Overzicht

Mammacarcinoom

AI helpt verhoogd risico op kanker sneller te herkennen bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel

  • 28 augustus 2023

Met behulp van AI en MRI hebben onderzoekers van UMC Utrecht een manier gevonden om bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel sneller te zien of borstkanker kan ontstaan. Dit kan helpen om voor deze vrouwen het bevolkingsonderzoek naar borstkanker effectiever te maken.

Beeld: WangXiNa, Freepik

Bij 8 procent van de vrouwen is een mammografie niet afdoende, vanwege dense borsten. Maar deze vrouwen hebben juist vanwege dit zeer dichte weefsel drie tot zes keer meer kans op mammacarcinoom. Een MRI moet dan meer uitwijzen.

Een minder bekende risicofactor is background parenchymal enhancement (BPE). Bij een MRI-scan wordt contrastvloeistof ingespoten, zodat de tumor duidelijker zichtbaar is ten opzichte van het gezonde weefsel. Maar ook het ‘normale’ klierweefsel licht op door de vloeistof. De BPE-factor geeft aan hoe actief het klierweefsel oplicht door de contrastvloeistof.

Onderzoekers van UMC Utrecht, onder leiding van promovendus Hui Wang, hebben met AI de MRI-scans van 4553 vrouwen met dense borsten (afkomstig uit de DENSE-trial van UMC Utrecht) geanalyseerd. Uit de studie bleek dat bij vrouwen met dense borsten een verhoogd BPE aanwijzing kan zijn voor het ontwikkelen van mammacarcinoom.

Er zijn meer studies naar verhoogd BPE geweest, maar niet eerder werd er een verband gelegd tussen verhoogd BPE en de ontwikkeling van mammacarcinoom specifiek bij vrouwen met dicht borstweefsel en niet eerder door inzet van AI. Deze AI-studie kan helpen om MRI efficiënter in te zetten bij onder meer het bevolkingsonderzoek.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in Radiology.