Overzicht

Aftrap Nederlands Kanker Collectief: binnen een jaar Nederlandse Kanker Agenda

  • 14 december 2022

Het Nederlands Kanker Collectief, een initiatief van IKNL, KWF en NFK, is van start gegaan. Het Nederlands Kanker Collectief wil de impact van kanker op onze samenleving verminderen, samen met partners die deze ambitie delen. 

In Nederland zijn relatief meer kankerpatiënten dan in omringende Europese landen, de overlevingskans voor bepaalde soorten kanker blijft nog altijd laag en er is nog te weinig aandacht voor het voorkomen van en het leven na kanker. Het Collectief gaat een Nederlandse Kanker Agenda opstellen om daarmee de impact van kanker op onze samenleving te verkleinen. Dit moet er onder andere  voor zorgen dat de impact van kanker op patiënten en de maatschappij kleiner wordt en dat de 5-jaarsoverleving stijgt van 65% nu, naar 75% in 2031. Deze Agenda komt tegemoet aan de oproep tot het maken van nationale kankeragenda’s die gedaan is tijdens de presentatie van het Europees kankerbeleid op 3 februari 2022 in Brussel.