Overzicht

Ablatie bij levermetastasen bij colorectaal carcinoom

  • 4 oktober 2021

Thermische ablatie om levermetastasen bij patiënten met colorectaal carcinoom uit te roeien is superieur aan stereotactische ablatieve radiotherapie (SABR). Dat concluderen onderzoekers van het Amsterdam UMC in Cancers.

Naar schatting 30 tot 50% van de patiënten met colorectaal carcinoom ontwikkelt in de loop van hun ziekte colorectale levermetastasen. Hoewel gedeeltelijke hepatectomie wordt beschouwd als de historische gouden standaard, is volledige verwijdering van alle metastasen slechts mogelijk bij 20 tot 30% van de patiënten mogelijk. Thermische ablatie en SABR zijn technieken om inoperabele levermetastasen te behandelen.

Uit de studie, waarin gegevens uit de prospectieve Amsterdam CORE-registratie werden geanalyseerd, blijkt totale overleving, lokale tumorprogressievrije overleving en lokale controle beter na thermale ablatie dan na SABR. Wel zagen de onderzoekers een iets hoger risico op ernstige bijwerkingen na thermische ablatie.

Vervolgonderzoek moet bevestigen of de resultaten van thermale ablatie daadwerkelijk beter zijn dan van SABR.