Overzicht

Aanwezigheid tyrosinekinase kan effectiviteit chemotherapie bij TNBC voorspellen

  • 25 april 2022

Bij patiënten met tripelnegatief mammacarcinoom (TNBC) en een hoge expressie van tyrosinekinase FER is de kans groot dat taxaanbevattende adjuvante chemotherapie aanslaat. Dat concludeert een onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Patrick Derksen (UMC Utrecht) in Cell Reports.

De onderzoekers zochten uit of er een verband is tussen hoge FER-niveaus en de gevoeligheid van TNBC-cellen voor taxanen. Uit hun onderzoek blijkt dat FER endosomale recycling beïnvloedt, waardoor borstkankercellen zich makkelijker kunnen verspreiden. Een chemokuur met taxanen remt dit proces.

Het onderzoek laat zien dat FER mogelijk geschikt is als voorspellende biomarker om te bepalen of taxaanbevattende chemotherapie effect gaat hebben op hoogrisico-tripelnegatieve tumoren.

De onderzoeksgroep ontwikkelt nu een test die kan meten of deze tumoren veel of weinig FER bevatten.