Overzicht

Aantal diagnoses basaalcelcarcinoom stijgt bij oudere patiënten

  • 6 mei 2022

De incidentie van basaalcelcarcinoom (BCC) in Nederland is de afgelopen twintig jaar verdubbeld. Dit schrijven onderzoekers van het IKNL en het Erasmus MC in het British Journal of Dermatology.

De onderzoeksgroep onder leiding van postdoc-onderzoeker Kay Schreuder (IKNL) selecteerde in de Nederlandse Kankerregistratie de patiënten die tussen 2001 en 2019 de diagnose BCC kregen. In totaal werd bij 601.806 patiënten een eerste BCC vastgesteld in deze periode. 

De incidentiecijfers stegen van 157 naar 304 per 100.000 persoonsjaren voor mannen en van 124 naar 274 per 100.000 persoonsjaren voor vrouwen. Deze cijfers zijn voor leeftijd gestandaardiseerd. Vooral bij mannen en vrouwen van vijftig jaar of ouder is de afgelopen jaren sprake van een toename in het aantal diagnoses. Bij patiënten onder de vijftig jaar lijken de BCC-incidentiecijfers te stabiliseren. Voor de jongste groep patiënten van 30 tot 39 jaar daalt de jaarlijkse incidentie.

De verwachting is dat de komende tien jaar de BCC-incidentie stijgt met 30,4 procent voor mannen en 25,3 procent voor vrouwen. Volgens Schreuder zal het op de poliklinieken dermatologie nog veel drukker worden dan het nu al is. Daarom kijken onderzoekers of het mogelijk is om de zorg meer naar de huisarts te verplaatsen en of online ondersteuning kan helpen.