AANSCHERPING OP BASIS VAN BESCHIKBARE LITERATUUR

Doseringsadviezen voor nivolumab en pembrolizumab

  • 5 min.
  • commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid

In juli 2021 hebben de NVMO en NVZA een hybride doseringsadvies voor nivolumab en pembrolizumab doen uitgaan naar de leden. Door op een andere manier te doseren dan het gebruikelijke doseren per kg lichaamsgewicht kunnen deze middelen veel doelmatiger worden ingezet. Zo wordt voldaan aan de CANMEDS-kerncompetentie van ‘maatschappelijk verantwoord handelen’. In deze nieuwe versie van het advies van de commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid worden voor zowel nivolumab als pembrolizumab de doseeradviezen aangescherpt naar de huidige stand van de wetenschap.

De onderbouwing voor deze nieuwe aangescherpte doseeradviezen is beschreven in een recent verschenen artikel.1 Bij pembrolizumab geldt dit voor de driewekelijkse dosering (Q3W) waarbij het hoogste dose level (> 90 kg) vervalt. Voor nivolumab worden er nu ook dose banding-adviezen gegeven waarbij we dit keer vooral adviseren om met maximaal 10 procent ‘naar beneden’ af te ronden. Aangezien de ziekenhuisapotheek een essentiële rol speelt in het doelmatig gebruik en afleveren van nivolumab en pembrolizumab is aan deze versie ook een ‘sectie apotheek’ toegevoegd.

Terwijl effectieve behandeling centraal blijft staan heeft het doelmatiger inzetten van nivolumab en pembrolizumab significante impact op de nationale zorgkosten. In tabel 1 wordt de impact van volledige implementatie van hybride doseren van immuuntherapie in Nederland inzichtelijk

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?