MONARCHE-STUDIE TOEGELICHT

Abemaciclib verkleint risico op recidief bij hoogrisico vroegstadium borstkanker

  • 2 min.
  • Toppublicatie

De CDK4/6-remmer abemaciclib verkleint het recidiefrisico bij mensen met hoogrisico hormoongevoelige HER2-negatieve vroegstadium borstkanker.

Dat het adjuvant behandelen van patiënten met hormoongevoelige HER2-negatieve vroegstadium borstkanker met de CDK4/6-remmer abemaciclib in combinatie met hormoontherapie de ziektevrije overleving verbetert, werd al eerder aangetoond.1
In deze interim-analyse van de monarchE-studie2, een gerandomiseerd fase III-onderzoek, worden nieuwe resultaten gepresenteerd. Het cohort bestaat uit 5637 patiënten, die gerandomiseerd werden tot de studiegroep, waarbij patiënten tot 10 jaar lang de standaard antihormonale behandeling kregen in combinatie met 2 jaar lang abemaciclib, en een controlegroep, die alleen behandeld werd met hormoontherapie. Alle patiënten hadden hoogrisico borstkanker, wat inhoudt dat patiënten óf 4 of meer positieve lymfeklieren hadden, óf een combinatie van 1 tot 3 positieve lymfeklieren en een graad 3-tumor of een tumorgrootte van ten minste 5 centimeter.
De mediane follow-up was 42 maanden. Het eerder gerapporteerde positieve effect op ziektevrije overleving1 bleef in stand (HR: 0,66, 95%BI: 0,58-0,76). Het absolute verschil in ziektevrije overleving na 4 jaar follow-up was 6,4 procent; 85,8 procent (95%BI: 84,2-87,3) in de studiegroep en 79,4 procent (95%BI: 77,5-81,1) in de controlegroep. 5,6 procent van de patiënten in de studiegroep (n=157) overleed, in vergelijking met 6,1 procent (n=173) in de controlegroep, een statistisch niet-significant verschil.
De patiënten in de studiegroep kregen meer te maken met graad 3-4 bijwerkingen zoals neutropenie (19,6 procent) en diarree (7,8 procent); in de controlegroep was dit 0,9 procent. 15,5 procent van de studiegroep kreeg ernstige bijwerkingen; in de controlegroep was dit 9,1 procent.

Commentaar dr. Willemien Menkevan der Houven van Oordt: ‘De geüpdatete data geven een interessant signaal ten aanzien van de behandeling van vroegstadium hormoongevoelig HER2-negatief mammacarcinoom. Hoewel het lovenswaardig is dat het onderzoek zich gefocust heeft op het hoogrisico mammacarcinoom, is er meer discussie nodig over welke patiënten we met abemaciclib behandelen.
‘Er is in ieder geval een langere follow-up nodig; 4 jaar is voor vroegstadium hormoongevoelige borstkanker echt te kort, ook al is dit een hoogrisico-populatie. Ook is er nog geen overlevingsvoordeel aangetoond. Met deze data voldoen de studieresultaten aan de huidige PAKWIL-criteria voor voorlopige goedkeuring. Tegelijkertijd denk ik – en velen met mij – dat de patiëntgroep nog beter geselecteerd zou kunnen worden. We weten dat we veel mensen overbehandelen met deze aanvullende behandeling.
‘De hele wereld kijkt met interesse naar de Nederlandse SONIA-studie, waarin bijna alle Nederlandse centra deelnemen en we kijken of we CDK4/6-remmers kunnen uitstellen tot de tweede lijn bij patiënten met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker.
‘Het zou mooi zijn als we in Nederland, net als in de SONIA-studie, opnieuw landelijk samen kunnen gaan onderzoeken wie adjuvant abemaciclib nu echt nodig heeft en wie niet, bijvoorbeeld door patiënten te selecteren met vloeibare biopten. De farmaceutische industrie zal het mogelijk anders zien, maar we moeten keuzes maken zodat goede zorg voor elke patiënt betaalbaar blijft.

Meer Toppublicaties online

Op medischeoncologie.nl/toppublicaties vindt u een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke toppublicaties uit internationale oncologische vaktijdschriften. De toppublicaties zijn geselecteerd door de oncologische studiegroepen DCCG, NVALT, BOOG, WIN-O en DUOS.