KEYNOTE-671-STUDIE TOEGELICHT

Zowel neoadjuvant als adjuvant pembrolizumab beter bij vroegstadium longkanker

  • 2 min.
  • Toppublicatie

Neoadjuvant pembrolizumab en chemotherapie, een operatie en adjuvant pembrolizumab leidt bij patiënten met operabel vroegstadium niet-kleincellig longcarcinoom tot een betere event-vrije overleving en pathologische respons dan wanneer patiënten alleen worden behandeld met neoadjuvant chemotherapie en een operatie.

Portret (kleur) Egbert Smit
Prof. dr. Egbert Smit.
Beeld: Mark van den Brink

De Keynote-671-studie1 is een gerandomiseerd, dubbelblind fase III-onderzoek. Patiënten met een operabel stadium II, stadium IIIa of stadium IIIb niet-kleincellig longcarcinoom werden ofwel ingedeeld in een onderzoeksgroep, die elke drie weken 200 mg pembrolizumab kreeg in combinatie met vier cycli op cisplatine gebaseerde chemotherapie, of een controlegroep, die naast de chemotherapie een placebo kreeg. Na een geplande operatie kreeg de onderzoeksgroep adjuvant pembrolizumab (200 mg, elke drie weken voor maximaal dertien cycli) en de controlegroep een placebo. De uitkomstmaten waren eventvrije overleving en algehele overleving. Onder ‘event’ werden lokale ziekteprogressie die de operatie uitsloot, een tumor die toch niet operabel bleek, ziekteprogressie of -recidive en sterfte gerekend.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?