Media & Cultuur

Kanker schrijven

Niet een roman maar een essay is de bron voor deze column – een essay dat decennia later overigens ook als egodocument te boek kan staan. Illness as metaphor van Susan Sontag (1933 - 2004) is op vele wijzen te lezen: als een intellectuele reis langs romans waarin tuberculose en kanker min of meer prominent figureren, als een manifest voor het anti-obscurantisme en als filosofische onderbouwing voor een proefschrift over wetenschappelijk onderzoek naar en klinische zorg voor mensen met kanker waarin geen plaats is voor kwakdenken, maar waar leven met kanker de status van queeste verwerft.

Referenties

 1. NYIH at NYU. Susan Sontag: Illness As Metaphor [Video]. Youtube. youtube.com/watch?v=6WC5ncbR0zQ. Gepubliceerd op 22 oktober 2018.
 2. Moser B. Sontag – her life and work. New York: Harper Collins, 2019.
 3. Oberoi S, Yang J, Woodgate RL, et al. Association of mindfulness-based interventions with anxiety severity in adults with cancer – a systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open, 2020,3(8).
 4. Antoni MH, Dhabhar FS. The impact of psychosocial stress and stress management on immune responses in patients with cancer. Cancer, 2019, 125, 1417-1431.
 5. Basch E, Schrag D. The evolving use of “Real-World” data. JAMA, 2019, 321, 1359-1360.
 6. Woolf V. On being ill. Ashfield, MA: Paris Press, 2002.
 7. Vestdijk S. De zieke mens in de romanliteratuur. Delft: Koninklijke Nederlandse Gist – en Spiritus fabriek NV., 1964.
 8. Engelhardt D von. Medizin in der Literatur der Neuzeit. Heidelberg: Mattes Verlag, 2018.
 9. Hoerni B. Cancer et littérature. Histoire des Sciences Medicales, 2016, 50, 199-206.
 10. Bremer GJ, Hazeu W. Mijn dokter is een goede dokter -poëzie rond het thema ziek-zijn. Lochem: De Tijdstroom, 1972.
 11. Meulenberg F, de Beaufort ID. Ordinary tales from endoscopic Odysseys: Fiction, ethics, and the gastroenterological journey. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2014;28:349-359.
 12. Haan J, Meulenberg F. Migraine als muze. Overveen: Belvédère, 2009.
 13. Kaptein AA. Writing Cancer. Supportive Care in Cancer 2021; 29, 4375 – 4380.
Media & Cultuur

Kanker schrijven

Niet een roman maar een essay is de bron voor deze column – een essay dat decennia later overigens ook als egodocument te boek kan staan. Illness as metaphor van Susan Sontag (1933 - 2004) is op vele wijzen te lezen: als een intellectuele reis langs romans waarin tuberculose en kanker min of meer prominent figureren, als een manifest voor het anti-obscurantisme en als filosofische onderbouwing voor een proefschrift over wetenschappelijk onderzoek naar en klinische zorg voor mensen met kanker waarin geen plaats is voor kwakdenken, maar waar leven met kanker de status van queeste verwerft.

Referenties

 1. NYIH at NYU. Susan Sontag: Illness As Metaphor [Video]. Youtube. youtube.com/watch?v=6WC5ncbR0zQ. Gepubliceerd op 22 oktober 2018.
 2. Moser B. Sontag – her life and work. New York: Harper Collins, 2019.
 3. Oberoi S, Yang J, Woodgate RL, et al. Association of mindfulness-based interventions with anxiety severity in adults with cancer – a systematic review and meta-analysis. JAMA Network Open, 2020,3(8).
 4. Antoni MH, Dhabhar FS. The impact of psychosocial stress and stress management on immune responses in patients with cancer. Cancer, 2019, 125, 1417-1431.
 5. Basch E, Schrag D. The evolving use of “Real-World” data. JAMA, 2019, 321, 1359-1360.
 6. Woolf V. On being ill. Ashfield, MA: Paris Press, 2002.
 7. Vestdijk S. De zieke mens in de romanliteratuur. Delft: Koninklijke Nederlandse Gist – en Spiritus fabriek NV., 1964.
 8. Engelhardt D von. Medizin in der Literatur der Neuzeit. Heidelberg: Mattes Verlag, 2018.
 9. Hoerni B. Cancer et littérature. Histoire des Sciences Medicales, 2016, 50, 199-206.
 10. Bremer GJ, Hazeu W. Mijn dokter is een goede dokter -poëzie rond het thema ziek-zijn. Lochem: De Tijdstroom, 1972.
 11. Meulenberg F, de Beaufort ID. Ordinary tales from endoscopic Odysseys: Fiction, ethics, and the gastroenterological journey. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 2014;28:349-359.
 12. Haan J, Meulenberg F. Migraine als muze. Overveen: Belvédère, 2009.
 13. Kaptein AA. Writing Cancer. Supportive Care in Cancer 2021; 29, 4375 – 4380.
Over dit artikel
Auteur
Ad Kaptein
Over de auteur

Prof. dr. Ad Kaptein, emeritus hoogleraar Medische psychologie

Printdatum
17 december 2021
E-pubdatum
20 december 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.12.128362


Over dit artikel
Auteur
Ad Kaptein
Over de auteur

Prof. dr. Ad Kaptein, emeritus hoogleraar Medische psychologie

Printdatum
17 december 2021
E-pubdatum
20 december 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.12.128362