Voorwoord

Grote druk, toch goede zorg

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord zijn we in afwachting van het al of niet bereiken van fase 3 of ‘code zwart’ door COVID-19. Ons bereiken berichten dat de verpleegkundige oncologische zorg de laatste jaren steeds verder onder druk komt te staan. Hoewel de afgelopen jaren verpleegkundigen in verschillende organisaties zoals SONCOS en ziekenhuisbesturen meer inspraak hebben gekregen, is er een tekort aan oncologieverpleegkundigen en is de uitstroom groot door moeizame arbeidsomstandigheden. De COVID-19-pandemie heeft dit door verdere verhoging van de werkdruk verder verslechterd. Door de verschillende onderliggende oorzaken van verhoogde uitstroom van oncologieverpleegkundigen wordt er voorlopig nog weinig verbetering in de situatie verwacht.

Voorwoord

Grote druk, toch goede zorg

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord zijn we in afwachting van het al of niet bereiken van fase 3 of ‘code zwart’ door COVID-19. Ons bereiken berichten dat de verpleegkundige oncologische zorg de laatste jaren steeds verder onder druk komt te staan. Hoewel de afgelopen jaren verpleegkundigen in verschillende organisaties zoals SONCOS en ziekenhuisbesturen meer inspraak hebben gekregen, is er een tekort aan oncologieverpleegkundigen en is de uitstroom groot door moeizame arbeidsomstandigheden. De COVID-19-pandemie heeft dit door verdere verhoging van de werkdruk verder verslechterd. Door de verschillende onderliggende oorzaken van verhoogde uitstroom van oncologieverpleegkundigen wordt er voorlopig nog weinig verbetering in de situatie verwacht.

Over dit artikel
Auteur
Derk Jan de Groot
Over de auteur

Dr. Derk Jan de Groot, vicevoorzitter redactieraad van Medische Oncologie

Printdatum
17 december 2021
E-pubdatum
20 december 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.12.128351


Over dit artikel
Auteur
Derk Jan de Groot
Over de auteur

Dr. Derk Jan de Groot, vicevoorzitter redactieraad van Medische Oncologie

Printdatum
17 december 2021
E-pubdatum
20 december 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.12.128351