Medische Oncologie Nummer 1, pp. 0-1
feb 2020, jaargang 23
Medische Oncologie Nr. 1, pp. 0-1
feb 2020, jr. 23
Van de redactie

Intussen op de redactie...

werkt het team van Medische Oncologie aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning.

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website, nieuwsbrieven en LinkedIn) inzetten voor informatie aan medisch oncologen over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening voor en door specialisten zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via Medische Oncologie, neem dan contact op via redactie@medischeoncologie.nl.

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Van de redactie

Intussen op de redactie...

werkt het team van Medische Oncologie aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning.

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website, nieuwsbrieven en LinkedIn) inzetten voor informatie aan medisch oncologen over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening voor en door specialisten zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via Medische Oncologie, neem dan contact op via redactie@medischeoncologie.nl.

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Over dit artikel
Auteur
Karin de Beer
Over de auteur

Karin de Beer, eindredacteur Medische Oncologie

Printdatum
25 februari 2020
E-pubdatum
28 februari 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Karin de Beer
Over de auteur

Karin de Beer, eindredacteur Medische Oncologie

Printdatum
25 februari 2020
E-pubdatum
28 februari 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763