Medische Oncologie
Jaargang 22

Nummer 7, september 2019

In dit nummer

Voorwoord
Oncologie ‘next level’ p. 4
Franchette van den Berkmortel
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Redactioneel
Moe, maar trots p. 9
Redactie
Patiëntenzorg
Het zwarte gat na kanker pp. 36-38
Mariëtte Baks
Media & Cultuur
Ingehouden tranen p. 45
Ad Kaptein