Medische Oncologie Nummer 3, pp. 45-48
mei 2018, jaargang 21
Medische Oncologie Nr. 3, pp. 45-48
mei 2018, jr. 21
BOM

Adjuvant capecitabine na neoadjuvante chemotherapie bij het mammacarcinoom

Lees online

Bij vrouwen met HER2-negatief mammacarcinoom en ziekteresidu na neoadjuvante chemotherapie en resectie geeft toevoeging van capecitabine aan standaard adjuvante radiotherapie en/of endocriene therapie een significante verbetering van het secundaire eindpunt OS.
De 5-jaars-OS verbeterde van 83,6 naar 89,2 procent (HR: 0,59 [95%-BI: 0,39-0,90]) in de hele populatie.
Het grootste OS-voordeel werd gezien bij patiënten met triple-negatief mammacarcinoom, met een verbetering van de 5-jaars-OS van 70,3 naar 78,8 procent (HR: 0,52 [95%-BI: 0,30-0,90]). De significante verbetering van de 5-jaars-OS voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies voor zowel de totale populatie als de subgroep van patiënten met een triple-negatief mammacarcinoom. Dosisreducties en vroegtijdig staken van capecitabine kwamen regelmatig voor.

Referenties

  1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl). IKNL, Utrecht.
  2. Masuda N, Lee SJ, Ohtani S, et al. Adjuvant capecitabine for breast cancer after preoperative chemotherapy. N Engl J Med 2017;376(22):2147-59.
  3. Natori A, Ethier JL, Amir E, Cescon DW. Capecitabine in early breast cancer: a metaanalysis of randomised controlled trials. Eur J Cancer 2017;77:40-7.
BOM

Adjuvant capecitabine na neoadjuvante chemotherapie bij het mammacarcinoom

Lees online

Bij vrouwen met HER2-negatief mammacarcinoom en ziekteresidu na neoadjuvante chemotherapie en resectie geeft toevoeging van capecitabine aan standaard adjuvante radiotherapie en/of endocriene therapie een significante verbetering van het secundaire eindpunt OS.
De 5-jaars-OS verbeterde van 83,6 naar 89,2 procent (HR: 0,59 [95%-BI: 0,39-0,90]) in de hele populatie.
Het grootste OS-voordeel werd gezien bij patiënten met triple-negatief mammacarcinoom, met een verbetering van de 5-jaars-OS van 70,3 naar 78,8 procent (HR: 0,52 [95%-BI: 0,30-0,90]). De significante verbetering van de 5-jaars-OS voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies voor zowel de totale populatie als de subgroep van patiënten met een triple-negatief mammacarcinoom. Dosisreducties en vroegtijdig staken van capecitabine kwamen regelmatig voor.

Referenties

  1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl). IKNL, Utrecht.
  2. Masuda N, Lee SJ, Ohtani S, et al. Adjuvant capecitabine for breast cancer after preoperative chemotherapy. N Engl J Med 2017;376(22):2147-59.
  3. Natori A, Ethier JL, Amir E, Cescon DW. Capecitabine in early breast cancer: a metaanalysis of randomised controlled trials. Eur J Cancer 2017;77:40-7.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
20 april 2018
E-pubdatum
23 april 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
20 april 2018
E-pubdatum
23 april 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763