Redactioneel

Door de bomen het bos kwijt

In hoog tempo volgen nieuwe behandelmogelijkheden en klinische inzichten voor gemetastaseerd castratierefractair prostaatcarcinoom elkaar op. Naast docetaxel behoren ook cabazitaxel, abirateron, enzalutamide en radium-223 tot het behandelarsenaal. Misschien dat lutetium-177-PSMA in de toekomst daaraan kan worden toegevoegd. PARP-remmers bij kiembaan-BRCA-mutaties, andere radionucliden zoals rhenium-188-HEDP en nieuwe androgeenreceptorblokkers behoren ook tot de kandidaten.

Wie weet wat de grootte van effect van enzalutamide, abirateron en radium-223 gaat zijn als in een veel eerder hormoonsensitief stadium al docetaxel is gegeven?
Redactioneel

Door de bomen het bos kwijt

In hoog tempo volgen nieuwe behandelmogelijkheden en klinische inzichten voor gemetastaseerd castratierefractair prostaatcarcinoom elkaar op. Naast docetaxel behoren ook cabazitaxel, abirateron, enzalutamide en radium-223 tot het behandelarsenaal. Misschien dat lutetium-177-PSMA in de toekomst daaraan kan worden toegevoegd. PARP-remmers bij kiembaan-BRCA-mutaties, andere radionucliden zoals rhenium-188-HEDP en nieuwe androgeenreceptorblokkers behoren ook tot de kandidaten.

Wie weet wat de grootte van effect van enzalutamide, abirateron en radium-223 gaat zijn als in een veel eerder hormoonsensitief stadium al docetaxel is gegeven?
Over dit artikel
Auteur
Redactie
Over de auteur

Redactieraad Medische Oncologie,
redactie@medischeoncologie.nl

E-pubdatum
22 maart 2018
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Over de auteur

Redactieraad Medische Oncologie,
redactie@medischeoncologie.nl

E-pubdatum
22 maart 2018
ISSN online
2405-4763