Redactioneel

Over lusten en lasten: het oncologisch MDO anno 2018

Dit nummer van Medische Oncologie besteedt uitgebreid aandacht aan het oncologisch MDO. Een onderdeel van ons werk dat ons allen raakt, getuige het groot aantal respondenten op onze online peiling. Maar liefst 143 internist-oncologen en 13 internist-oncologen in opleiding vulden de vragen van de peiling in.

'Als wij deze SONCOS-norm onderschrijven, dan zullen we ons hard moeten maken voor betere financiering van onze MDO’s'
Redactioneel

Over lusten en lasten: het oncologisch MDO anno 2018

Dit nummer van Medische Oncologie besteedt uitgebreid aandacht aan het oncologisch MDO. Een onderdeel van ons werk dat ons allen raakt, getuige het groot aantal respondenten op onze online peiling. Maar liefst 143 internist-oncologen en 13 internist-oncologen in opleiding vulden de vragen van de peiling in.

'Als wij deze SONCOS-norm onderschrijven, dan zullen we ons hard moeten maken voor betere financiering van onze MDO’s'
Over dit artikel
Auteur
Redactieraad
E-pubdatum
7 juni 2018
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Redactieraad
E-pubdatum
7 juni 2018
ISSN online
2405-4763