Medische Oncologie
Jaargang 21

Nummer 1, februari 2018

In dit nummer

Voorwoord
Oude wijn in nieuwe zakken p. 4
Jan Willem de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Wetenschap
Wat iedere internist-oncoloog moet weten over biosimilars pp. 16-19
Arnold Vulto, Hans Gelderblom, Ferry Eskens

Nummer 1, februari 2018

In dit nummer

Voorwoord
Oude wijn in nieuwe zakken p. 4
Jan Willem de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Wetenschap
Wat iedere internist-oncoloog moet weten over biosimilars pp. 16-19
Arnold Vulto, Hans Gelderblom, Ferry Eskens