Medische Oncologie Nummer 4, pp. 38-39
jun 2017, jaargang 20
Medische Oncologie Nr. 4, pp. 38-39
jun 2017, jr. 20
BOM

NVMO-LEDEN STEUNEN AANPASSINGEN VAN WERKWIJZE COMMISSIE BOM Advies uitbrengen over subgroepen

Lees online

De commissie BOM stuitte de afgelopen jaren enkele malen op de grenzen van haar mandaat. Zij kon en mocht geen advies geven over enkele nieuwe door de EMA geregistreerde geneesmiddelen aangezien het registraties voor een subgroep in de registratiestudie betrof.
Tijdens een extra algemene ledenvergadering begin april in Utrecht stemden de aanwezige NVMO-leden in met aanpassing van de werkwijze van de commissie BOM. Voorzitter dr. Ferry Eskens van de commissie BOM en dr. ir. Harm van Tinteren, statisticus van de commissie, geven uitleg.

Dr. Ferry Eskens: ‘We zullen altijd moeten blijven inspelen op veranderende omstandigheden’
BOM

NVMO-LEDEN STEUNEN AANPASSINGEN VAN WERKWIJZE COMMISSIE BOM Advies uitbrengen over subgroepen

Lees online

De commissie BOM stuitte de afgelopen jaren enkele malen op de grenzen van haar mandaat. Zij kon en mocht geen advies geven over enkele nieuwe door de EMA geregistreerde geneesmiddelen aangezien het registraties voor een subgroep in de registratiestudie betrof.
Tijdens een extra algemene ledenvergadering begin april in Utrecht stemden de aanwezige NVMO-leden in met aanpassing van de werkwijze van de commissie BOM. Voorzitter dr. Ferry Eskens van de commissie BOM en dr. ir. Harm van Tinteren, statisticus van de commissie, geven uitleg.

Dr. Ferry Eskens: ‘We zullen altijd moeten blijven inspelen op veranderende omstandigheden’
Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

Printdatum
3 juni 2017
E-pubdatum
6 juni 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

Printdatum
3 juni 2017
E-pubdatum
6 juni 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763