Medische Oncologie
Jaargang 20

Nummer 4, juni 2017

In dit nummer

Voorwoord
Zonniger perspectief p. 4
Jan Willem de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Redactioneel
Hoop doet leven p. 10
Redactie
Beroepsuitoefening
Input van leden essentieel pp. 12-14
Frank van Wijck
Beroepsuitoefening
Op zoek naar die baan die bij je past pp. 26-28
Frank van Wijck
BOM Beleidsdocument
Advies uitbrengen over subgroepen pp. 38-39
Marten Dooper

Nummer 4, juni 2017

In dit nummer

Voorwoord
Zonniger perspectief p. 4
Jan Willem de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Redactioneel
Hoop doet leven p. 10
Redactie
Beroepsuitoefening
Input van leden essentieel pp. 12-14
Frank van Wijck
Beroepsuitoefening
Op zoek naar die baan die bij je past pp. 26-28
Frank van Wijck
BOM Beleidsdocument
Advies uitbrengen over subgroepen pp. 38-39
Marten Dooper