Medische Oncologie
Jaargang 19

Nummer 7, november 2016

In dit nummer

Voorwoord
Spannende tijden p. 4
Sjoerd Hovenga
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Beroepsuitoefening
Steeds meer maatwerk bij behandelingen pp. 10-13
Hilde Pauwels
Beroepsuitoefening
Samenwerking Terneuzen en Gent pp. 20-22
Frank van Wijck
Wetenschap
Willen maar niet kunnen pp. 25-27
Maurice Timmermans
Opleiding
Minder is meer pp. 33-34
Kees Vermeer
Opleiding
Anderhalvelijns palliatieve zorg? pp. 46-48
Jan Hein van Dierendonck

Nummer 7, november 2016

In dit nummer

Voorwoord
Spannende tijden p. 4
Sjoerd Hovenga
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Beroepsuitoefening
Steeds meer maatwerk bij behandelingen pp. 10-13
Hilde Pauwels
Beroepsuitoefening
Samenwerking Terneuzen en Gent pp. 20-22
Frank van Wijck
Wetenschap
Willen maar niet kunnen pp. 25-27
Maurice Timmermans
Opleiding
Minder is meer pp. 33-34
Kees Vermeer
Opleiding
Anderhalvelijns palliatieve zorg? pp. 46-48
Jan Hein van Dierendonck