Richtlijn

Landelijke richtlijnen

Overzicht landelijke richtlijnen: concept en in ontwikkeling.

Meer informatie

  • Reeds gepubliceerde oncologische richtlijnen zijn te raadplegen op www.oncoline.nl van het IKNL. Diverse richtlijnen zijn in het Engels vertaald en te raadplegen op www.oncoline.nl/english
  • De gegevens over de in dit overzicht vermelde richtlijnen zijn opgesteld in overleg met IKNL. Meer informatie over deze richtlijnen is op te vragen bij Mirte L.(M.) Tilma via m.tilma@iknl.nl en tel. 088 - 234 62 47.
Richtlijn

Landelijke richtlijnen

Overzicht landelijke richtlijnen: concept en in ontwikkeling.

Meer informatie

  • Reeds gepubliceerde oncologische richtlijnen zijn te raadplegen op www.oncoline.nl van het IKNL. Diverse richtlijnen zijn in het Engels vertaald en te raadplegen op www.oncoline.nl/english
  • De gegevens over de in dit overzicht vermelde richtlijnen zijn opgesteld in overleg met IKNL. Meer informatie over deze richtlijnen is op te vragen bij Mirte L.(M.) Tilma via m.tilma@iknl.nl en tel. 088 - 234 62 47.
Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
16 september 2016
E-pubdatum
19 september 2016
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
16 september 2016
E-pubdatum
19 september 2016
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763