Medische Oncologie
Jaargang 19

Nummer 1, februari 2016

In dit nummer

Voorwoord
De NVMO bruist! p. 4
Haiko Bloemendal
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Maatschappij
Beslissingen dringend gewenst pp. 10-12
Constance de Koning
Vereniging
Doelgericht en persoonlijk pp. 20-25
Raymon Heemskerk

Nummer 1, februari 2016

In dit nummer

Voorwoord
De NVMO bruist! p. 4
Haiko Bloemendal
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Maatschappij
Beslissingen dringend gewenst pp. 10-12
Constance de Koning
Vereniging
Doelgericht en persoonlijk pp. 20-25
Raymon Heemskerk