Richtlijn

Landelijke richtlijnen

Overzicht landelijke richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling.

Meer informatie:
Reeds gepubliceerde oncologische richtlijnen zijn te raadplegen op www.oncoline.nl van het IKNL. Diverse richtlijnen zijn in het Engels vertaald en te raadplegen op www.oncoline.nl/english.
De gegevens over de in dit overzicht vermelde richtlijnen zijn opgesteld in overleg met IKNL. Meer informatie over deze richtlijnen is verkrijgbaar bij Mirte L.(M.) Tilma via m.tilma@iknl.nl en tel. 088 - 234 62 47.

Richtlijn

Landelijke richtlijnen

Overzicht landelijke richtlijnen: nieuw, concept en in ontwikkeling.

Meer informatie:
Reeds gepubliceerde oncologische richtlijnen zijn te raadplegen op www.oncoline.nl van het IKNL. Diverse richtlijnen zijn in het Engels vertaald en te raadplegen op www.oncoline.nl/english.
De gegevens over de in dit overzicht vermelde richtlijnen zijn opgesteld in overleg met IKNL. Meer informatie over deze richtlijnen is verkrijgbaar bij Mirte L.(M.) Tilma via m.tilma@iknl.nl en tel. 088 - 234 62 47.

Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
2 oktober 2015
E-pubdatum
5 oktober 2015
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
2 oktober 2015
E-pubdatum
5 oktober 2015
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763