NVMO-commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid

De NVMO-commissie Duurzaamheid en Doelmatigheid wil laten zien dat de oncologie geneesmiddelen doelmatiger kan doseren en ook op andere manieren kan verduurzamen.

De commissie, bestaande uit internist-oncologen en ziekenhuisapothekers, zal ongeveer zes adviezen per jaar uitbrengen die gepubliceerd worden in het tijdschrift en op de website van Medische Oncologie.

Adviezen