Trots op cieBOM en cieOOM

  • 1 min.
  • Voorwoord

In dit nummer krijgt Gerard Schouw het ‘open podium’ van de redactieraad. Hij is voorzitter van de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), de branchevereniging van de farmaceutische industrie. De VIG stelt de tijd die het vergt dat een nieuw geneesmiddel werkelijk beschikbaar is ter discussie. Deze doorlooptijd, van de marktautorisatie door het EMA tot beschikbaarheid, is in Nederland de laatste jaren toegenomen. De VIG wil de tijd die een patiënt zou moeten wachten op een nieuw medicijn terugbrengen naar maximaal 100 dagen en is een campagne gestart #terug naar 100.

De toename van de tijd tot beschikbaarheid heeft alles te maken met de zeer hoge prijzen van de nieuwe medicijnen en daarmee met de betaalbaarheid van de zorg. Middelen met een hoge impact op maatschappelijke kosten komen in ‘de sluis’. Uit een publicatie van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen in 2019 bijna 2,5 miljard euro bedroegen en dit was 7,7 procent hoger dan in 2018. Naar verwachting zullen deze kosten de komende jaren verder stijgen. Door financiële arrangementen voor 15 intramurale medicamenten is in 2019 voor deze 15 middelen niet 609 miljoen euro betaald, maar een korting van ruim 45 procent verkregen. De ‘sluis’ zal zeker een vertragende factor geweest zijn voor de doorlooptijd, maar heeft zijn waarde hiermee wel bewezen.
Vanzelfsprekend willen wij snelle toegankelijkheid van effectieve nieuwe medicijnen voor onze patiënten. Sommige nieuwe medicijnen hebben een duidelijk effect maar er zijn ook medicijnen die geen meerwaarde bieden. Ook zijn wij ons bewust van de CanMEDS-competentie maatschappelijk verantwoord handelen. In een interview op Radio 1 hoorde ik afgelopen week de heer Schouw spreken over de veelheid van bureaucratische commissies die in Nederland belemmerend zouden werken voor de introductie van nieuwe medicamenten.

Ik denk dat de NVMO zich gelukkig mag prijzen met de actieve bijdrage van leden in richtlijncommissies over plaatsbepaling van nieuwe medicamenten. Ik ben trots op het werk van onze cieBOM en cieOOM. De NVMO is medeoprichter van het DRUG Access Protocol waar nieuwe innovatieve middelen waarvoor geen beoordelingskader is toch toegankelijk worden. Zeker, het kan altijd beter, en vanzelfsprekend wil het bestuur graag meedenken om op een verantwoorde manier de toegangstijd te bekorten.

Een hartelijke groet vanuit Twente.