CHECKMATE 648 EN CHECKMATE 577

Nieuw licht op immuuntherapie voor oesofaguscarcinoom

  • 4 min.
  • Wetenschap

Resultaten van twee tijdens de 2021 ASCO Annual Meeting gepresenteerde studies naar de behandeling van patiënten met een gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus zullen grote gevolgen hebben voor de klinische praktijk. Internist-oncoloog Marije Slingerland ziet van beide de grote waarde, maar stelt ook kritische vragen.

‘Een heel relevante studie die beslist impact heeft op de klinische praktijk’, zegt Slingerland in antwoord op de vraag hoe ze de CheckMate 648-studie1 beoordeelt. Deze open label gerandomiseerde fase III-studie naar toepassing van immuuntherapie bij een gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus randomiseerde patiënten naar een behandeling met nivolumab in combinatie met fluorouracil en cisplatine, nivolumab met ipilimumab of alleen fluorouracil plus cisplatine. In de studiearm met nivolumab en chemotherapie werd in de primaire populatie (patiënten met een PD-L1- expressie op de tumorcellen van ≥ 1 procent) een statistisch significant overlevingsvoordeel geconstateerd: 15,4 maanden versus 9,1 maanden in de chemotherapie-arm (HR: 0,54; P <0,0001). ‘De winst voor patiënten met een positieve PD-L1-expressie is fantastisch te noemen’, zegt Slingerland. &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?