BELANGRIJKSTE STUDIES SAMENGEVAT

Welke plaats heeft FOLFOXIRI + bevacizumab bij de behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom?

  • 5 min.
  • Expert opinion
  • Wetenschap

De behandeling met FOLFOXIRI plus bevacizumab bij patiƫnten met een gemetastaseerd colorectaal carcinoom leidt tot veel vragen, merkten Marinde Bond, Guus Bol, Miriam Koopman en Kees Punt (allen UMC Utrecht). Daarom hebben zij de belangrijkste resultaten van deze behandeling uit gepubliceerde studies samengevat.

In december 2020 is FOLFOXIRI plus bevacizumab als eerstelijnsbehandeling bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC) beoordeeld door de commissie BOM n.a.v. de TRIBE2 studie.1,2 De langere mediane progressievrije overleving (PFS, primaire eindpunt van de studie) ten opzichte van doublet chemotherapie plus bevacizumab heeft tot een positief advies geleid volgens de PASKWIL-criteria. De commissie BOM plaatst echter wel de kanttekening dat in de hoog geselecteerde TRIBE2 populatie bijwerkingen veel voorkwamen en dat de behandellast als groot beschouwd moet worden.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?