KEYNOTE-177-STUDIE TOEGELICHT

Pembrolizumab geeft superieure progressievrije overleving bij gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom

  • 2 min.
  • Toppublicatie uitgelicht

Een internationaal consortium van onderzoekers onder leiding van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York vergeleek pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling met standaardchemotherapie bij gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom.

Logo (kleur) Werkgroep DCCG

De onderzoekers includeerden 307 patiënten met gemetastaseerd microsatelliet-instabiel (MSI-H; bepaald met PCR) of mismatch-repair deficiënt (dMMR; bepaald met immunohistochemie van mismatch-repair-eiwitten) colorectaal carcinoom. Er werd 1:1 gerandomiseerd tussen standaard chemotherapie of pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling. Patiënten die standaard chemotherapie kregen, konden bij ziekteprogressie overstappen naar immuuntherapie. Primaire eindpunten van de studie waren progressievrije overleving en algehele overleving.
Na een mediane follow-up-tijd van 32 maanden bleek pembrolizumab superieur aan chemotherapie in termen van progressievrije overleving (m

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?