Geneeskunde volgens Paré

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

‘Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, maar altijd troost’
Ambroise Paré (1510-1590)

Door multidisciplinaire samenwerking kunnen we gelukkig steeds meer voor patiënten met hersenmetastasen betekenen en stijgt de kwaliteit van zorg. Niettemin hebben deze patiënten behoefte aan goede palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een integraal onderdeel van de geneeskunde in het algemeen en de medische oncologie in het bijzonder. Niet in de laatste plaats dankzij de inspanningen van Alexander de Graeff is er nu veel meer aandacht voor palliatieve zorg in het medisch curriculum, maar er is nog een lange weg te gaan voordat iedere medicus de gewenste basisvaardigheden heeft om voor mensen in de laatste levensfase te zorgen. Advance care planning -gesprekken worden steeds vaker gevoerd en zijn intussen bij velen een vast thema in de spreekkamer, maar nog te vaak kom ik ontredderde patiënten tegen die na een gesprek op de SEH over ‘het reanimatiebeleid’ of na een confrontatie met een andere medisch specialist totaal van hun à propos zijn gebracht door de bejegening omdat ze een niet te genezen aandoening hebben. Ook is het pijnlijk om te zien dat patiënten die zijn overgedragen aan de zorg van de huisarts, toch worden ingestuurd, omdat de thuissituatie vastloopt.

Daar staat tegenover dat er intramuraal over het algemeen steengoede palliatieve teams zijn die niet alleen de palliatieve zorg een enorme boost hebben gegeven, maar ook de palliatieve vaardigheden van A(N)IOS, verpleegkundigen en medisch specialisten hebben verbeterd door onderwijs en leading by example. Op verschillende plaatsen in het land zijn er ook transmurale palliatieve teams. Hopelijk kan binnen afzienbare tijd iedere Nederlander profiteren van dergelijke teams en daarmee de geneeskunde volgens Paré. Het proefschrift van Jolanda van Hoeve laat zien dat dit wellicht door implementatie van zorgpaden kan worden gerealiseerd. Tevens stelt ze dat het opstellen van zorgpaden, zeker in netwerken, de kwaliteit van zorg verbetert en praktijkvariatie vermindert. Over kwaliteit gesproken: prof. Michel Wouters houdt ons internist-oncologen een spiegel voor, ook wij zullen een actieve bijdrage moeten gaan leveren aan transparantie, uiteraard met als doel verbetering van kwaliteit van onze zorg. Die handschoen is inmiddels opgepakt door de NVMO.