Complimenten voor u

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Sinds 1 januari mag ik mij de nieuwe voorzitter van de NVMO noemen. Ik beschouw dit als een eer, waarbij ik mij realiseer dat het niet gemakkelijk is om de opvolger te zijn van Haiko Bloemendal. Hij is de afgelopen vijf jaar een uitstekend voorzitter geweest en heeft – samen met de overige bestuursleden – veel bereikt voor de NVMO.

Het afgelopen jaar is gedomineerd door de COVID-19- pandemie. Velen van u hebben niet alleen een bijdrage geleverd aan de (organisatie van de) zorg voor kankerpatiënten maar ook aan die van coronapatiënten.
Het IKNL liet 4 februari jongstleden in een persbericht weten dat er vorig jaar bij 115.000 patiënten kanker is vastgesteld, een daling van 4.000 ten opzichte van 2019. Die daling was het grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. Nader beschouwd blijkt deze daling ‘slechts’ 3,5 procent te zijn. De komende tijd zal nog duidelijk moeten worden wat de gevolgen hiervan zijn. Wel werd mij de afgelopen weken duidelijk dat ondanks de wijdverbreide bezorgdheid de behandeling van kankerpatiënten relatief goed is verlopen; er lijkt zich weinig uitstel of afstel van behandelingen te hebben voorgedaan. In de eerste vergaderingen van andere gremia die ik als voorzitter van de NVMO bijwoonde, heb ik daarover van diverse stakeholders complimenten gekregen. Deze complimenten wil ik hierbij graag aan u allen overbrengen. We maken ons nu op voor een derde golf, waarvan we naar de omvang op dit moment slechts kunnen gissen.

De afgelopen jaren is onze vereniging professioneler geworden, en de komende jaren willen we deze weg verder volgen. Een belangrijk voorbeeld is de professionalisering van de beoordeling van geneesmiddelen. Het bestuur heeft besloten dat onder het loket ‘cieBOM 2.0’ drie commissies zullen samenwerken: de u bekende cieBOM, de voor sommigen wat onbekendere cieOOM en het nieuwe DRUG Access Protocol. Door deze intensieve samenwerking hopen we dat patiënten tijdig toegang krijgen tot zinvolle en effectieve, maar vaak dure medicatie.
In dit nummer van Medische Oncologie leest u hoe de NVMO-commissie Off-label-indicatiestelling Oncologische Middelen (cieOOM) samenwerkt met de cieBAG (Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen) van Zorgverzekeraars Nederland, en hoe het DRUG Access Protocol in januari van start is gegaan.

Ten slotte wil ik vanaf deze plek prof. dr. Haiko Bloemendal nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet voor de NVMO.

Een warme groet vanuit Twente,