Kleine, gestage verbeteringen

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Eind vorig jaar kwam er een bericht in de pers dat de prognose van patiënten met een uitgezaaide vorm van kanker de afgelopen tien jaar niet is verbeterd. Dit bleek met name te gaan over patiënten met slokdarmkanker, blaaskanker en in mindere mate voor patiënten met longkanker. Er zijn echter ook oncologische ziektebeelden waarin veel meer winst is geboekt de afgelopen jaren zoals het gemetastaseerde prostaatcarcinoom, melanoom en niercelcarcinoom. De winst in overleving die de afgelopen jaren geboekt is verschilt erg per tumortype en stadium en afhankelijk van waar je naar kijkt is het glas soms half vol en soms half leeg.

Een tumortype waarbinnen geen grote stappen lijken te zijn gemaakt de laatste jaren zijn de hersentumoren. Toch is er ieder jaar een kleine verbetering in de prognose van patiënten met een hersentumor als je naar de cijfers van het IKNL kijkt. In dit nummer worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van hersentumoren besproken met Martin van den Bent, Myra van Linde en Mark ter Laan.

Als je de winst in behandeling van kanker uitsplitst naar stadium is de grootste vooruitgang in overleving geboekt in de vroegere stadia. Dit betekent dat er meer patiënten hun ziekte overleven en kunnen herintegreren op de arbeidsmarkt. Hier was tot tien jaar geleden weinig aandacht voor. Inmiddels zijn er bedrijfsarts-consulenten oncologie zoals Cobi Oostveen en worden kleine verbeteringen geboekt in de zorg voor patiënten die weer aan het werkproces willen deelnemen na behandeld te zijn voor een maligniteit. Een voorbeeld van mogelijke verbetering van behandeling in kleine stapjes vooruit beschrijft Jordy Mongula die onderzoek deed naar de stadiëring van het cervixcarcinoom met MRI en PET/MRI. Kortom, geen baanbrekend nieuws, maar kleine gestage verbeteringen in de zorg voor patiënten met kanker.