INTERIMRESULTATEN MONARCHE-STUDIE TOEGELICHT

Hoopvolle resultaten van abemaciclib bij HR+, HER2- vroege borstkanker

  • 3 min.
  • Toppublicatie uitgelicht

Toevoegen van de CDK4/6-remmer abemaciclib aan de standaard adjuvante hormoontherapie verhoogt voor hoogrisicopatiënten de invasieveziektevrije overleving op korte termijn van 89 procent naar 92 procent. Of dit voordeel ook standhoudt op langere termijn moet nog blijken. 

Balk (kleur) Logo BOOG

De prognose van patiënten met HR-­positieve, HER2-­negatief mammacarcinoom in een vroeg stadium die behandeld wor­den met adjuvante endocriene therapie is over het algemeen goed, maar voor de subgroep met ongunstige klinische en/of pathologische kenmerken, is de prognose minder gunstig. Tot 30 procent van deze patiënten ontwikkelt metastasen. De internationale monarchE-­studiegroep onderzoekt of toevoegen van de CDK4/6­-remmer abemaciclib aan de standaard adjuvante endocriene therapie de prognose van deze patiëntengroep kan verbeteren. Zij publiceert nu de resultaten van haar interimanalyse van deze gerandomiseerde fase III­-studie. 1&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?