Vernieuwing

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

In dit nummer van Medische Oncologie staan een paar mooie voorbeelden van vernieuwing van oncologische zorg. Met de ontdekking van de door de NTRK-genfusie gedreven tumoren en de ontwikkeling van effectieve medicijnen hiertegen is een volgende stap gezet in de persoonsgerichte targeted therapy. Zoals beschreven is het lastig om onze beoordelings- en vergoedingssystemen op tijd aan deze innovaties aan te passen. De NVMO/commissie BOM werken samen met de NVALT aan nieuwe beoordelingscriteria om deze therapieën een vaste plaats in ons (vergoede) therapeutische arsenaal te laten krijgen. Omdat hier nog wel enkele tijd mee gemoeid is, wordt met beroepsgroep en alle stakeholders geijverd om in de tussenperiode deze veelbelovende medicatie toch voor onze patiënten ter beschikking te stellen. Er wordt geschreven aan een tijdelijk programma waarbij, onder voorwaarde van het verzamelen van kwaliteits- en effectiviteitsdata, bij significante meerwaarde een vergoeding afgesproken wordt. Dit zou een enorme vernieuwing van zorg betekenen. In een volgend nummer van Medische Oncologie hopen we hier meer over te kunnen mededelen.

Collega’s Tanis en Punt beschrijven in dit nummer de vernieuwing van de zorg in de afgelopen jaren voor patiënten met colorectaal carcinoom. Niet alleen de verbeterde technieken van operatie, bestraling en nieuwe medicatie, maar ook de sterk verbeterde multidisciplinaire benadering heeft ertoe geleid dat de patiënt maximaal kan profiteren van de monodisciplinair ontwikkelde innovatie.

Ik wil graag eindigen met een laatste vernieuwing die er binnenkort aankomt. Na vijf jaar voorzitter geweest te zijn van de NVMO is het tijd voor bestuurlijke vernieuwing. Met veel genoegen kondig ik u aan dat collega dr. Machteld Wymenga mij per 1 januari 2021 zal opvolgen als voorzitter. Ik ben er trots op dat ik vijf jaar uw voorzitter mocht zijn. Als bestuur hebben we vertrouwen gevoeld en daar ben ik u allen zeer dankbaar voor. Ik wens Machteld veel succes met de verdere vernieuwing van de NVMO!

Namens het NVMO-bestuur,