Anders bekeken

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

‘Je gaat het pas zien, als je het door hebt’… Het is zo’n typische Cruijff-uitdrukking die je twee keer leest en waar je dan om glimlacht. Hoewel Cruijff niet door iedereen meteen begrepen werd, onderscheidde hij zich door het beste uit zichzelf en zijn omgeving te halen. Als succes de maatstaf is, stond Johan Cruijff als speler en als coach aan de absolute wereldtop door op een andere manier naar het voetbal te kijken.

In dit nummer van Medische Oncologie weer voldoende gelegenheid om anders naar onze omgeving te kijken. Soms wat abstracter en artistieker in Toen David zijn stem verloor. Soms gedwongen door omstandigheden waardoor de Oncologiedagen in een ander format worden georganiseerd en de zorg steeds meer ‘op afstand’ moet worden ingericht.
Soms letterlijk door middel van nieuwe en innovatieve technieken op het gebied van moleculaire beeldvorming, radiomics en digitale pathologie (wist u dat een derde van alle medische isotopen wereldwijd in Nederland wordt geproduceerd?) Soms heel erg toepasbaar en relevant door creatief en innovatief te zoeken naar tools om het klinisch voordeel van een behandeling voor de patiënt te bepalen zoals Divine Ediebah en prof. dr. Liesbeth de Vries bepleiten. Wat mij betreft zijn studie-eindpunten als Health Related Quality of Life altijd te prefereren boven gekunstelde eindpunten die nu steeds meer in klinische studies komen bovendrijven als Distant Metastasis Free Survival. We moeten, ondanks de wat tendentieuze berichtgeving in de media over het onderzoek van prof. dr. Carin Uyl-de Groot en collega’s met betrekking tot de ongelijke toegang tot nieuw geregistreerde kankermedicijnen in Europa en de VS, niet vergeten dat de meeste (versneld toegelaten) nieuwe anti-kankermedicijnen volgens een recent verschenen IKNL-rapport een verwaarloosbaar effect op overleving van patiënten hebben. De ontwikkeling van de Magnitude Clinical Benifit Scale zal in die zin hopelijk bijdragen aan optimale uitkomsten voor patiënten en zorgstelsels.

Door anders naar de dingen te kijken, is innoveren mogelijk. Door de innovatie dichtbij jezelf te houden ontwikkel je niet enkel iets nieuws, maar zorg je echt voor verbeteringen. Geen catenacchio, maar initiatiefrijk spel en soms een tikkeltje opportunistisch, in de geest van Johan Cruijff.