Perspectief op kwaliteit

  • 2 min.
  • Redactioneel

De commissie Beoordeling Add on Geneesmiddelen (cieBAG) van Zorgverzekeraars Nederland stelt dat ziekenhuizen die patiënten willen behandelen met dure geneesmiddelen moeten voldoen aan een aantal criteria waaronder het bespreken en voor de zorgverzekeraar toetsbaar vastleggen van de indicatie. Het goede nieuws is dat deze criteria in de meeste ziekenhuizen vanzelfsprekend zijn en aansluiten bij de al bestaande werkwijze van internist-oncologen. Het slechte nieuws is dat er wel weer een apart ‘vinklijstje’ ingevuld moet worden om aan te tonen dat een ziekenhuis aan deze kwaliteitscriteria voldoet. Blijkbaar is voldoen aan SONCOS of andere door de beroepsvereniging gestelde normen niet voldoende en moeten toch net weer extra criteria gesteld worden. Een voorbeeld van dure geneesmiddelen waarvoor dit geldt zijn de PARP-remmers waarvoor de indicatie recent is uitgebreid naar BRCA-gemuteerd mamma- en ook pan

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?