Kwaliteit van nieuwe behandelingen en behandelaren

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

In dit nummer staat de uitrol van nieuwe oncologische behandelingen centraal. Er is aandacht voor de behandeling van het ovariumcarcinoom en het gemetastaseerde mammacarcinoom met PARP-remmers en de nieuwe behandelmodaliteiten bij het niercelcarcinoom. Bij het introduceren van deze nieuwe behandelmodaliteiten horen nieuwe verplichtingen, maar ook kansen om real life data te verkrijgen. Tevens wordt een initiatief beschreven van Adriaan Bins, oncoloog in het Amsterdam UMC en het IKNL, waarin de resultaten van de behandeling van patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom worden verzameld. In het afgelopen jaar zijn er meerdere nieuwe behandelopties gekomen waarbij deze niet in studie onderling vergeleken zijn. Het is bekend dat gunstige effecten van nieuwe behandelingen vaak worden overschat in klinische studies en in de PRO-RCC-studie is het de bedoeling informatie te verzamelen over de echte winst van deze nieuwe behandelingen bij patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom.

Het tweede thema van dit nummer gaat over de andere kant van het spectrum van oncologische behandelingen. Het is een interview met Barbara van Leeuwen en Lia van Zuylen die recent benoemd zijn tot hoogleraar en gaat niet over het opstarten van nieuwe innovatieve behandelmodaliteiten, maar over besluitvorming bij oudere kwetsbare patiënten en patiënten die aan het einde van hun behandeltraject zijn gekomen. Voor onze kwetsbare patiënten leidt dit misschien wel tot een betere kwaliteit van leven dan het ontvangen van een PARP-remmer, tyrosine kinase/immuuntherapie of combinatie-immuuntherapie in een ziekenhuis met de juiste diploma’s.

Namens de redactieraad,