Volhouden en vasthouden

  • 2 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

De donkere wolken trekken misschien iets weg, maar van zonneschijn is nog lang geen sprake. Langzaam en voorzichtig proberen de ziekenhuizen zich weer meer te richten op de reguliere zorg, wat een uitdaging op zich is. Een crisis is per definitie iets wat je niet wenst. Maar toch leidt zo’n crisis tot een enorme dosis creativiteit. Zaken die voorheen als onmogelijk werden beschouwd, zijn ineens wel mogelijk. De kunst is hoe we deze positieve ontwikkelingen voor de toekomst kunnen vasthouden.
In het bestrijden van de crisis is het essentieel om over exacte informatie te beschikken. Versneld bleken verschillende systemen toch aan elkaar te kunnen worden gekoppeld. In tijden van nood zien we dat bedrijfsbelang ondergeschikt gemaakt wordt aan het algemeen belang. Hoe goed zou het zijn als we de grote spelers (Chipsoft, EPIC, Philips), die ons in heel korte tijd konden helpen, ervan weten te overtuigen dat men zich altijd zou moeten inspannen voor de individuele gezondheid van een patiënt. Het zou een enorme stap voorwaarts zijn als ziekenhuizen in het vervolg data eenvoudig met elkaar kunnen delen; de ontwikkeling van netwerkgeneeskunde in het belang van de patiënt.
Tijdens deze crisis vindt er binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen intensieve samenwerking plaats. Ook zorgverzekeraars zijn betrokken bij deze besprekingen. Gezamenlijk worden de problemen geïnventariseerd en wordt er naar creatieve oplossingen gezocht. Is dit het begin van het einde van de marktwerking?
Als betrekkelijke digibeet heb ik een snelle leercurve doorgemaakt in het op een andere manier poliklinisch werken. Naast telefonische consulten werd in rap tempo het videobellen technisch mogelijk gemaakt. Net zo snel als deze ontwikkeling heeft de NZA besloten dit als een volwaardig consult te waarderen. Iets wat jarenlang is tegengehouden. Laten we deze snelheid van verdere technologische innovatie én besluitvorming van overheidsinstanties vasthouden. Het komt de zorg enorm ten goede!
Tot slot heeft onze manier van vergaderen een ware make-over ondergaan. Via verschillende platforms werd fysiek vergaderen vervangen door beeldbellen. We blijken veel vaker aanwezig te zijn, meer to the point en beleefder in het elkaar laten uitpraten. Een enorme boost in efficiëntie.
De crisis is zeker nog niet over. De regering doet terecht een beroep op iedereen om zich vooral aan de voorschriften van de exitstrategie te houden. Volhouden is het devies.
Maar het werken aan de normalisering van de zorg is ook essentieel en blijkt niet eenvoudig. Het vasthouden van nieuwe verworvenheden helpt hierbij.

Namens het bestuur van de NVMO